Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Μαιάνδρου 15 – Ιλίσια)  αναζητά υπάλληλο μερικής απασχόλησης για γραμματειακή υποστήριξη.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Ωράριο:  Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-14.00

Ειδικό ωράριο δύο ημέρες μηνιαίως: α) τελευταία Δευτέρα για το μετεκπαιδευτικό μάθημα  16.00-20.00  β) δεύτερη Παρασκευή για τη συνεδρίαση του ΔΣ 14.00 – 18.00.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η παρουσία σε κάθε επιστημονική εκδήλωση της ΕΝΧΕ  (πχ ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο). Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από την ΕΝΧΕ.

 

  • Άδεια: Προβλέπεται κανονική άδεια 4 εβδομάδων ετησίως καθώς και οι επίσημες αργίες. 

 

  • Απαραίτητα προσόντα:

α) Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας (σύνταξη και επεξεργασία κειμένων)

β) Άριστη γνώση αγγλικών (προφορική και γραπτή επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς)

γ) Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (word, excel, power point, skype)

 

  • Περιγραφή εργασίας:

α) Διεκπεραίωση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση.

β) Τήρηση αρχείου πληρωμών ετήσιων συνδρομών των μελών της Επιστημονικής Εταιρείας.  

γ) Επικοινωνία με τα μέλη της ΕΝΧΕ, φορείς και διεθνείς οργανισμούς.

δ) Οργάνωση Μαθημάτων (1 φορά το μήνα), δημιουργία λίστας συμμετεχόντων και ενημέρωση/αλληλογραφία σχετικά με τα μαθήματα.

ε) Επικοινωνία,  συλλογή προσφορών από τους προμηθευτές.

στ) Έλεγχος και Τακτικός εξοπλισμός των γραφείων της Επιστημονικής Εταιρείας με αναλώσιμα υλικά.

ζ) Επικοινωνία και παρακολούθηση Τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.

η) Σύνταξη θεμάτων πριν από κάθε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

θ) Σύνταξη πρακτικών  συνεδριάσεων του Δ.Σ., ηλεκτρονική αποστολή στα μέλη και αρχειοθέτηση.

ι) Απομακρυσμένη παρακολούθηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της για την εξυπηρέτηση τυχόν επείγοντος θέματος και τηλεφωνική διαθεσιμότητα σε περίπτωση έκτακτης υποχρέωσης.

στ) Διαχείριση και ανατροφοδότηση ιστοσελίδας και σελίδας facebook

 

Η αποστολή γράμματος ενδιαφέροντος κατάληψης της θέσης, σύντομου βιογραφικού σημειώματος, φωτογραφίας και στοιχείων επικοινωνίας πρέπει να σταλούν στην Κα Μεγάλου, ηλεκτρονική διεύθυνση hnss@otenet.gr