Αντιπρόσωποι

EANS:

Φόρογλου Νικόλαος

Φόρογλου Ν.


Φουντάς Νικόλαος

Φουντάς Κ.

 

Individual Member:

Φόρογλου Ν.

Φόρογλου Ν.

 

 

 

 

 

 Research committee:

Α. Χατζησωτηρίου

Vascular committee:

Ανδρέου Α.

Ανδρέου Α.

 

 

 

 

 

 SeENS:

Ανδρέου Α.

Ανδρέου Α.


Φόρογλου Ν.

Φόρογλου Ν.


UEMS:

Φρατζόγλου Μ.

Φρατζόγλου Μ


Βλάχος Κ.

Βλάχος Κ.


WFNS:

Senior Delegate:

Φουντάς Κ.

Φουντάς Κ.

 

 

 

 
Second Delegate:

Α. Πρασσάς

Alternate Delegate:

Δ. Σακάς