Μάθημα 4ο

Ημερομηνία : 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σύνδρομο Arnold-Chiari και συριγγομυελια

ΟμιλητήςΔ. Μπουράμας
T.Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Ν.Ν.Α

ΣυντονιστήςΕ. Χατζηδάκης
Συντονιστής Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας

κ. Μπουράμας

 

Ερωτήσεις