Μαθήματα 2017-18

Μάθημα 1ο
Μάθημα 2ο
Μάθημα 3ο
Μάθημα 4ο

Μάθημα 1ο

Ημερομηνία : 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μονήρεις Χωροκατακτητικές Εξεργασίες Εγκεφάλου

ΟμιλητέςΠαπαδόπουλος Παναγιώτης
Ειδικευόμενος Νευροχειρουργός Γ.N. Νίκαιας

                Ξενάκη Βασιλική
Νευροχειρουργός, Επίκουρη Επιμελήτρια Γ.N. Νίκαιας

ΣυντονιστήςΠαλαιολόγος Θεόφιλος
Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος Γ.N. Νίκαιας

Ομιλία

 

Συζήτηση