ΝΕΑ ΜΕΛΗ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΝΧΕ 2018
ΤΑΚΤΙΚΑ

Αλεξανδρής Χρυσόστομος

Γκατζούνης Γεώργιος

Κόγιας Ευάγγελος

Τσιανάκα Ελένη

Μαυρίδης Ιωάννης

Σταυρίδη Κλειώ

Παπαφράγκος Δημήτριος

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

Καράμπουγα Μαρία

Ζλατάνος Χρήστος

Μελισσάρης Σάββας

Παπαδόπουλος-Μανωλαράκης Παναγιώτης

Αποστολάκης  Σωτήριος

Οσοι ειδικευμένοι επιθυμούν να εγγραφούν στην ΕΝΧΕ πληροφορίες θα βρουν εδώ.

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Tο 5ο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 28.01.2019 στο Αμφιθέατρο του ΑΧΕΠΑ.
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας ENXE 210.7255.459