Παρουσίαση του «Πρώτου Bypass Εγκεφάλου σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα»