Πρόγραμμα μαθημάτων 2018-2019

24.09.2018    ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αυτόματα Ενδεγκεφαλικά Αιματώματα

29.10.2018     ΑΧΕΠΑ Ενδομυελικές Βλάβες

26.11.2018      ΠΑΤΡΑ Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

17.12.2018      ΑΓ. ΣΟΦΙΑ Συγγενείς Παθήσεις ΚΝΣ

28.01.2019     ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κακώσεις ΣΣ

25.02.2019    ΠΑΓΝΗ Σύνδρομα Παγίδευσης Νεύρων (Περιφερικών Κρανιακών)

18.03.2019    ΝΝΑ Ενδοκοιλιακές Βλάβες Εγκεφάλου

29.04.2019    MEDITERRANEO Ογκοι Τουρκικού Εφιππίου

27.05.2019     ΒΟΥΛΑ Εκφυλιστικές Παθήσεις ΟΜΣΣ

24.06.2019      ΓΝΑ    Μονήρεις Χωροκατακτητικές Εξεργασίες Εγκεφάλου ΙΙ