Μαθήματα 2013-2014

 

Πρώτο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου

Με θέμα:   ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ

1ο ΜΕΡΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ‘’ΥΓΕΙΑ’’.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ

Ε.ΚΑΨΑΛΑΚΗ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ).

2ο ΜΕΡΟΣ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ.

    

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρείας

 

Δευτερο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Δευτέρα 21 Οκτωρίου

ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ.

1ο ΜΕΡΟΣ:

NEUROPLASTICITY: IMPLICATIONS FOR NEUROSURGEONS.

ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ν/Χ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  ΔΡ.ΕΜ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΖΟΝΣΟΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ).

2ο ΜΕΡΟΣ :

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ.

     

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρείας

 

Τρίτο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.

1ο ΜΕΡΟΣ:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ  ΚΑΙ ΙΝΙΟΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΔΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΔΡ.Δ.ΜΠΟΥΡΑΜΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ).

2ο ΜΕΡΟΣ :

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΙΝΙΟΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ..

     

 

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρείας

 

Τέταρτο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ  ΣΤΗΛΗΣ

1ο ΜΕΡΟΣ:

ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

ΔΡ.Α.ΣΠΗΛΙΟΤΩΠΟΥΛΟΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΔΡ.ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). 

2ο ΜΕΡΟΣ :

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ/ΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥΚΡΑΤΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΑΛΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ.

 

     

 

     

 

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρείας

 


Πέμπτο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1ο ΜΕΡΟΣ:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΔΥΣΠΛΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΛΟΓΗΣ , ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ’’.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΔΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΥΓΕΙΑ»).

2ο ΜΕΡΟΣ :

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΔΥΣΠΛΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ/ΕΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΥΓΕΙΑ» Η ΕΠΕΜΒΑΤΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ- ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΑΛΛΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ.

 

     

 

 

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρείας

 


 

Έκτο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014. 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

1ο ΜΕΡΟΣ: 

ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΝΟΣΟΣ Η ΟΓΚΟΣ;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΛΑΣ ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΟΓΛΟΥ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

2ο ΜΕΡΟΣ :

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. 

       

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρείας

 


 

Έβδομο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

1ο ΜΕΡΟΣ: 

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: ΠΟΤΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ; ΠΟΤΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΝΤΑΙ ;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)

 2ο ΜΕΡΟΣ :

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ/ΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΑΛΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ.

 

      

      

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρείας

 


 

Έβδομο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ

1ο ΜΕΡΟΣ: 

 ΜΕΣΟΣ ΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ( ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ 401 Γ.Σ.Ν.Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΥΓΕΙΑ». ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΜΩΝ ).

2ο ΜΕΡΟΣ :

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ.

     

     

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά της εταιρείας

 

Όγδοο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ

1ο ΜΕΡΟΣ: 

 ΜΕΣΟΣ ΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ( ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ 401 Γ.Σ.Ν.Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΥΓΕΙΑ». ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΜΩΝ ).

2ο ΜΕΡΟΣ :

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ.

     

       


 

Ένατο μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

 ΔΕΥΤΕΡΑ  26 ΜΑΙΟΥ 2014.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

1ο ΜΕΡΟΣ: 

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΝΙΕΚΤΟΜΕΣ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ  ΑΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ , ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ( ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).

2ο ΜΕΡΟΣ :

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΕΚΤΟΜΗ.

     

το μάθημα ήταν μια ευγενική προσφορά των εταιρείων
 
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Tο 5ο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 28.01.2019 στο Αμφιθέατρο του ΑΧΕΠΑ.
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας ENXE 210.7255.459