Μάθημα 2ο

Δεύτερο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα 2017-2018

Ημερομηνία  : 30 Οκτωβρίου 2017

Προσέγγιση ασθενούς με φάρμακο-ανθεκτική επιληψία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :  Κώστας Φουντάς
Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ :      Φάνης Γιάννης
Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας