Μάθημα 6ο

Ημερομηνία : 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αυτόματη Υπαραχνοειδής Αιμορραγία

ΟμιλητέςΙωαννίδης Ιωάννης
Επιμελητής Νευροχειρουργικής και Παρεμβατικής Νευροακτινολογίας   Ν. Υγεία

ΣυντονιστήςΑνδρέου Αλέξανδρος
Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής και Παρεμβατικής Νευροακτινολογίας Ν. Υγεία

 

Ομιλία