Μάθημα 8ο

Ημερομηνία : 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Εσω κροταφικός λοβός (Ανατομική, παθολογία, προσπελάσεις)

Ομιλητής: Μ. Φρατζόγλου
Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής,  Νοσοκομείο Νίκαιας 

Συντονιστής: Ε. Χατζηδάκης 
Προϊστάμενος Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο Νίκαιας

κ. Φρατζόγλου

Ερωτήσεις