Διοικητικό συμβούλιο

Φόρογλου Νικόλαος
Πρόεδρος της ΕΝΧΕ
Βιογραφικό
nforoglou@auth.gr

Μακρυγιαννάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος της ΕΝΧΕ
geomakr@gmail.com

Φουντάς Κωνσταντίνος
Ειδικός Γραμματέας
Βιογραφικό
fountas@med.uth.gr

Στράντζαλης Γεώργιος
Ταμίας
Βιογραφικό
stranjal@otenet.gr

Φρατζόγλου Μόσχος
Γενικός γραμματέας
Βιογραφικό
fratzog@ath.forthnet.gr

Βλάχος Κωνσταντίνος
Μέλος
Βιογραφικό
kivlachos@gmail.com

Ανδρέου Αλέξανδρος
Πρώην Πρόεδρος της ΕΝΧΕ
Βιογραφικό
a.andreou@hygeia.gr

Αριστείδης Πρασσάς
Βιογραφικό
13aprassas@gmail.com