Καταστατικό της ΕΝΧΕ

 

Παρακαλώ κατεβάστε το αρχείο σε μορφή  .doc , για να διαβάσετε το καταστατικό μας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ