Μαθήματα 2018-19

Μάθημα 1ο
Μάθημα 2ο
Μάθημα 3ο

Μαθήματα 2018-19

Μάθημα 1ο

Ημερομηνία : 24.09.2018

Αυτόματα Ενδεγκεφαλικά Αιματώματα

ΟμιλητήςΣκιαδά Σήλια
Νευροχειρουργός, Επικουρική Επιμελήτρια Β΄ Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων

ΣυντονιστήςΑλεξίου Γεώργιος
Νευροχειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων

Ομιλία